teknika.com.tr TEKN?KA | Keypad, Android Tablet, IOS, E?itim Teknolojisi, e-??renme, e-Learn, Elektronik, Oylama S...

teknika.com.tr
Title: TEKN?KA | Keypad, Android Tablet, IOS, E?itim Teknolojisi, e-??renme, e-Learn, Elektronik, Oylama S...
Keywords: keypad,android,tablet,IOS,e?itim,teknolojisi,e-??renme,e-learn,elektronik,yan?t,cevap,oylama,sistemi,ars,d?nem,toplant?,stand,aktivitesi,yar??ma,s?nav,focus,grup
Description: Teknika; 1997 y?l?nda kuruldu ve Keypad'leri Türkiye'ye ilk getiren firma oldu. Sadece Keypad alan?nda ?al??an Teknika, y?llar i?inde portf?yüne toplant? verimini ve ileti?imini art?racak yeni ürünler katt?.
teknika.com.tr is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. teknika.com.tr has 43% seo score.

teknika.com.tr Information

Website / Domain: teknika.com.tr
Website IP Address: 212.58.6.80
Domain DNS Server: ns1.webkontrol.doruk.net.tr,ns2.webkontrol.doruk.net.tr

teknika.com.tr Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

teknika.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

teknika.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html
Date Fri, 29 Jul 2016 14:18:48 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

teknika.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
keypad 11 3.32%
android 1 0.34%
tablet 1 0.29%
IOS 1 0.15%
e?itim 5 1.48%
teknolojisi 1 0.54%
e-??renme 1 0.44%
e-learn 1 0.34%
elektronik 1 0.49%
yan?t 0 0.00%
cevap 0 0.00%
oylama 1 0.29%
sistemi 0 0.00%
ars 0 0.00%
d?nem 0 0.00%
toplant? 5 1.99%
stand 1 0.24%
aktivitesi 0 0.00%
yar??ma 4 1.38%
s?nav 1 0.24%
focus 3 0.74%
grup 5 0.98%

teknika.com.tr Traffic Sources Chart

teknika.com.tr Similar Website

Domain Site Title

teknika.com.tr Alexa Rank History Chart

teknika.com.tr aleax

teknika.com.tr Html To Plain Text

TEKN?KA | Keypad, Android Tablet, IOS, E?itim Teknolojisi, e-??renme, e-Learn, Elektronik, Oylama Sistemleri scarpe ugg ANA SAYFA TEKN?KA - ?NTERA ?NTERA OKUL EGKS Site Haritas? SSS English TEKN?KA ANA SAYFA HAKKIMIZDA KULLANIM ALANLARI üRüNLER?M?Z REFERANSLARIMIZ ?LET???M Keypad Standart Keypad S?nav Bas-Check Keypad Oyun Ballot Alg??l?er Keypad Sipari? Teknika ?ntera pandora smycken Ho?geldiniz Teknika; 1997 y?l?nda kuruldu ve Keypad'leri Türkiye'ye ilk getiren firma oldu. Sadece Keypad alan?nda ?al??an Teknika, y?llar i?inde portf?yüne toplant? verimini ve ileti?imini art?racak yeni ürünler katt?. Bu alanda geli?imini sürdürmeye devam eden Teknika, toplant? ve organizasyonlar?n vazge?ilmezi oldu. Keypad ürünlerimiz Referanslar?m?z Toplant?lar Yar??ma Focus Grup S?n?f/E?itim Keypad veriyi h?zl? de?erlendirme ve ?l?ülebilir de?erler sunma ?zelli?i ile toplant?lara art? de?er katar, h?z kazand?r?r. Bu sayede zaman ve büt?e tasarrufu sa?layarak daha az zamanda daha ?ok kat?l?mc?ya ula?ma olana?? sunar. Yar??ma format?nda yapaca??n?z bir oyun ile ??renme derecesini ?l?erken, personelinizin birbirleriyle yar??malar?n?, ekip ?al??mas? yapmalar?n? ve ayn? zamanda biraz da ne?elenmeleri sa?layabilirsiniz. Keypad, focus gruplarda karar vermede etkili olan (en yüksek ses, grupca dü?ünme, üst düzey bask?s?, bilgi eksikli?i vb) grup dinamiklerini y?netir. Bak?? a??lar?n?n anonim olarak vurgulanmas?n? sa?lar. Anla?mazl?klar?n ki?isel ?eki?me olmaks?z?n incelenmesini sa?lar Bir konuyu ?zetlerken Keypad kullanabilir, konunun yeterince anla??ld???na emin olduktan sonra e?itime devam edebilir, sonu?tan memnun de?ilseniz anla??lmayan b?lüme tekrar d?nerek etkin bir e?itim program? ger?ekle?tirebilirsiniz. Size Nas?l Yard?mcu Olabiliriz ürünlerimizi nas?l bir organizasyonda kullanmay? planl?yorsunuz? Toplant? S?n?f / e?itim Focus grup ?al??mas? Yar??ma moncler weste http://tlpgder.org.tr/ hakk?m?zda intera nedir nasil ?al???r? kullan?m alanlar? referanslar?m?z ileti?im design & powered by digital graphics Copyright teknika 2009 ? skor

teknika.com.tr Whois

Domain Name: TEKNIKA.COM.TR